Ashampoo HDD Control 3.20.00

Ashampoo HDD Control 3.20.00

ashampoo GmbH & Co. KG – 18,3MB – Shareware – Windows
ra khỏi 43 phiếu
4 Stars User Rating
Miễn là ổ đĩa đang hoạt động đúng cách, bạn là lulled thành một cảm giác sai về bảo mật. Tuy nhiên, khi các ổ đĩa cứng đáng tin cậy đột nhiên không, đây là nhiều hơn chỉ là một sự bất tiện nhỏ. Mất dữ liệu, kết quả thường vô cùng làm hư hại. Ashampoo HDD Control do đó là lý tưởng phù hợp để tăng hiệu suất của ổ đĩa của bạn, bảo vệ chống lại sự thất bại đĩa và loại bỏ clutter từ ổ đĩa cứng của bạn, trong khi thực hiện tất cả ba chức năng theo dõi, bảo trì và dồn liền ổ đĩa. Giám sát: Phần mềm hỗ trợ tất cả thường có sẵn IDE và nối tiếp ATA ổ đĩa. Thiết bị kết nối với hệ thống thông qua bộ điều khiển USB, firewire hay RAID thường không hỗ trợ chức năng này. Dựa trên loại ổ đĩa sử dụng, Ashampoo cung cấp người sử dụng với tất cả các sự kiện quan trọng và thông tin, bao gồm cả các phiên bản phần vững, kích thước bộ nhớ cache, số lượng các phân vùng cấu hình, ổ đĩa không gian và nhiệt độ hiện tại. Trong báo cáo cuối cùng, chương trình cũng cung cấp thông tin về sức khỏe và hiệu suất của ổ đĩa cứng. Bảo trì: Theo thời gian, một số lượng ngày càng phát triển của tập tin không mong muốn và không cần thiết tích lũy trên ổ cứng của bạn và Ashampoo HDD kiểm soát là một công cụ hữu ích để giúp bạn xác định vị trí và xoá các tệp này. Tệp tạm thời, các tập tin trong thùng tái chế và sao lưu tất cả được gỡ bỏ. Ngoài ra, phần mềm đổ bộ nhớ cache, xóa lịch sử duyệt web và xóa cookie từ trình duyệt Internet. Dồn liền ổ đĩa: Với các phân mảnh mô-đun, chương trình có thể đọc tệp mảnh và sắp xếp chúng trong một cụm trên ổ đĩa cứng để đảm bảo nhanh chóng truy cập. Kết quả là, các ổ đĩa cứng cần phải quay ít hơn trong khi hiệu suất vẫn không thay đổi. Là một lợi ích bổ sung, có ít hơn nhu cầu đặt trên tài nguyên hệ thống. Dồn liền ổ đĩa chủ động sử dụng thời gian khi bạn không làm việc để đo lường mức độ của đĩa phân mảnh. Nếu nó cần phải được dồn liền, quá trình này bắt đầu tự động.

Tổng quan

Ashampoo HDD Control là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ashampoo GmbH & Co. KG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.068 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ashampoo HDD Control là 3.20.00, phát hành vào ngày 17/09/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/06/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 3.20.00, được sử dụng bởi 41 % trong tất cả các cài đặt.

Ashampoo HDD Control đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 18,3MB.

Người sử dụng của Ashampoo HDD Control đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Ashampoo HDD Control!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.068 UpdateStar có Ashampoo HDD Control cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại